Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Pecka

Specjalista modelowania środowiska i GIS

Tomasz Pecka jest członkiem Zespołu modelowania zanieczyszczenia powierza w projekcie NeuroSmog w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB).

Posiada 21 lat doświadczenia w branży środowiskowej, zarówno w terenie jak również w konsultingu oraz w instytucie badawczym. Od 13 lat pracuje w IOŚ-PIB gdzie specjalizuje się zintegrowanym modelowaniu środowiska oraz analizach przestrzennych i zastosowaniu ich wyników w planowaniu i praktyce zarządzania środowiskiem. Jest autorem lub współautorem publikacji recenzowanych oraz raportów badawczych i wdrożeniowych dotyczących jakości powietrza i modelowania stanu środowiska.

Jest głównym wykonawcą modelowania jakości powierza w skali lokalnej w projektach:

    PMCOST: Sources and Chemical Composition of Particulate Matter in Poland and their Control Strategies (finansowany przez: HORIZON 2020),

    ZONE: A Pilot Study for Integrated system for support policy and programs of residential emissions abatement in Poland (fianansowany przez: Gospostrateg NCBiR).

Kontakt

E-mail: tomasz.pecka@ios.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron