Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Leszek Litwin

Doktor Nauk o Ziemi

Doktor Nauk o Ziemi

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W projekcie NeuroSmog pełni rolę dostawcy technologii oraz jest członkiem Zespołu Zarządzającego

Był członkiem zespołu ekspertów w GUGiK, oraz szefem zespołu ekspertów w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministerstwie Infrastruktury.

Jest autorem i współautorem książek o tematyce GIS, w tym pierwszego podręcznika do tworzenia metadanych geoinformacyjnych (Geoinformation Metadata in INSPIRE and SDI. Understanding. Editing. Publishing, Springer Verlag, Germany) oraz pierwszej książki kompleksowo prezentującej zagadnienia GIS w Polsce (Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion S.A).

Wykładowca na Politechnice Śląskiej a od 2012 roku związany z Zakładem Geoinformacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Prešovská Univerzita v Prešove oraz pełnił funkcję kierownika Zakładu Geoinformacji w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Był Koordynatorem produktu ECDL GIS w Polskim Towarzystwie Informatycznym oraz autorem spolszczenia ECDL i GIS i wprowadzenia go w Polsce.

Założył firmę geoinformatyczną Smart Geomatic, specjalizującą się w projektowaniu i budowie oprogramowania geoinformatycznego (WebGIS, geoportale) Był również współzałożycielem, wspólnikiem i konsultantem w firmie BWB Consulting, specjalizującej się wywiadzie biznesowym z wykorzystaniem GIS i Inteligentnej Lokalizacji (Location Intelligence) bazującej na GIS.

Firma Smart Geomatic opracowała system NMaps Engine autorskie oprogramowanie do tworzenia geoportali i map online, udostępniany jako usługa SaaS, działający w oparciu w „chmurę obliczeniową” (CC). System jest w pełni skalowalny i z założenia stanowi podstawę budowy aplikacji na podstawie SDK, API oraz dashbordów. Rozwiązanie jest w pełni responsywne (RWD). Aktualny rozwój oprogramowania podąża w kierunku analityki biznesowej oraz wykorzystania inteligentnej lokalizacji (Location Intelligence) w szeroko rozumianych zastosowaniach biznesowych.

Personalnie jest zainteresowany danymi przestrzennymi pochodzącymi z różnych źródeł oraz ich wykorzystaniem w wielokryterialnych analizach przestrzennych oraz Inteligentnej Lokalizacji.

Kontakt

E-mail: leszek.litwin@smartgeomatic.pl

Strona Smart Geomatic: https://www.smartgeomatic.pl/

Profil zawodowy na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leszek-litwin/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron