Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jordi Sunyer

Epidemiolog środowiskowy, doktor medycyny

Epidemiolog środowiskowy, doktor medycyny

Prof. Jordi Sunyer, phD, MD, jest członkiem Naukowego Komitetu Doradczego w projekcie Neurosmog. Jest kierownikiem Programu Badań nad Dzieciństwem i Środowiskiem w Barcelońskim Instytucie Opieki Zdrowotnej (ISGlobal).

Jordi Sunyer jest Koordynatorem Programu Badań nad Dzieciństwem i Środowiskiem w ISGlobal w Barcelonie. Ponadto, jest Profesorem Medycyny Profilaktycznej i Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Pompeu Fabra. Jest założycielem i przewodniczącym kohort urodzeniowych INMA oraz BiSC w Hiszpanii oraz głównym badaczem w kilku międzynarodowych projektach, w tym ERC Advanced Grants BREATHE “BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool children”, a także AIR-NB “pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development”.

Jego głównym polem dociekań naukowych są środowiskowe źródła neurorozwojowych i krążeniowo-oddechowych zaburzeń we wczesnym dzieciństwie.

Ma rozległe doświadczenie w zakresie epidemiologii oddechowej i neurorozwojowej, a także w tworzeniu i koordynowaniu kohort urodzeniowych w Hiszpanii oraz w regulowaniu kohort w Europie. Co znamienne, profesor Sunyer ma 25 lat doświadczenia w prowadzeniu badań mających na celu zdefiniowanie wpływu narażenia na pył zawieszony w okresie pre-natalnym i we wczesnym życiu na zdrowie dziecka.

Jego praca obejmowała projektowanie badań, rozwijanie metod, ustanawianie kohort badawczych oraz analizę statystyczną. Przedstawił rekordową liczbę owocnych badań w zakresie efektów POPów, zakłóceń hormonalnych i zanieczyszczenia powietrza na astmę, funkcjonowanie płuc, otyłość oraz neurorozwój u dzieci, z około 700 artykułami, cytowanymi więcej niż 40,000 razy; jak również ogromnym wkładem w przełożeniu swoich odkryć na raporty profilaktyczne, wytyczne i rekomendacje dla WHO, UN-IPCS i komisji rządowych.

W 2014 roku otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę w dziedzinie epidemiologii środowiskowej, Nagrodę Johna Goldsmitha.

Profile naukowe

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2602-4110

Kontakt

Email: jordi.sunyer@isglobal.org

Widok zawartości stron Widok zawartości stron