Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Szkołom, które uczestniczą w projekcie NeuroSmog:

  1.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SKAWINIE http://www.sp4skawina.szkolnastrona.pl/
  2.     WALDORFSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIELSKU-BIAŁEJ   http://www.szkola-waldorfska.bielsko.pl/
  3.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE https://sp6cieszyn.wordpress.com/
  4.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PSZCZYNIE http://www.sp4pszczyna.edupage.org/
  5.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JAWORZNIE http://www.sp6.jaworzno.edu.pl/
  6.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHRZANOWIE http://www.zs1.chrzanow.pl/
  7.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TARGU http://www.sp1.nowytarg.pl/
  8.     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KADETA ZYGMUNTA KUCZYŃSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/883/5401/publiczna-szkola-podstawowa-nr-12-w-kedzierzynie-kozlu-dane-podstawowe
  9.     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU https://psp19kk.pl/
  10.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. PORUCZ. M. BRZESKIEGO  W CZĘSTOCHOWIE       http://sp30.szkolnastrona.pl/   
  11.     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JULIANA TUWIMA  W CZĘSTOCHOWIE http://sp19.edu.czestochowa.pl/
  12.     SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE http://twojaszkola.pl/
  13.     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W STRZELCACH OPOLSKICH   http://sp7strzelce.wodip.opole.pl/joomla/
  14. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. TADEUSZA REJTANA W KRAKOWIE http://sp56.krakow.pl/ 

  15. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M.KOPERNIKA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH http://www.sp5.czechowice-dziedzice.pl/sp5/ 

  16. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W KRAKOWIE http://www.zsos1.pl/  

  17. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.JANA MATEJKI W BOCHNI https://ps5.edupage.org/index.html

  18. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIELSKU-BIAŁEJ https://sp29.eduportal.bielsko.pl/

  19. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIELSKU-BIAŁEJ https://sp1bielsko.pl/

  20. SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ŻYWCU http://sms-zapn.pl/

  21. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W TRZEBINI https://sp3trzebinia.pl/

  22. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKOPANEM https://sp4zakopane.edupage.org/

  23. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W KŁOBUCKU https://sp2klobuck.edupage.org/

  24. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93 IM. LUCJANA RYDLA W KRAKOWIE sp93krakow.edupage.org

  25. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ https://szkola25.pl/

  26. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE https://sp7cieszyn.edupage.org/ 

  27. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W JAWORZNIE https://sp5-jaworzno.edupage.org/

  28. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W OLKUSZU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. FRYDERYKA CHOPINA W OLKUSZU https://sp6olkusz.edupage.org/

  29. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI http://zs1.ids.czest.pl/podstawowka/

  30. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIELSKU-BIAŁEJ https://sp18.eduportal.bielsko.pl/

  31. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHRZANOWIE http://sp1chrzanow.edu.pl/

  32. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J.BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH http://www.sp1.czechowice-dziedzice.pl/

  33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLKUSZU https://psp4.strzelceopolskie.edu.pl/

  34. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAKOPANEM https://sp1zakopane.szkolnastrona.pl/

  35. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 W BIELSKU-BIAŁEJ https://sp30.eduportal.bielsko.pl/

  36. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BIELSKU-BIAŁEJ https://sp13bielsko.pl/

  37. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej https://zeromski3lo.edu.pl/lo3/index.php

  38. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŻYWCU http://sp2zywiec.szkolnastrona.pl/

  39. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZAKOPANEM https://sp2zakopane.edupage.org/

  40. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BOCHNI https://psp2bochnia.pl/wp/

 

Dziękujemy też wszystkim ośrodkom współpracującym:

  1. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH http://www.poradnia-czechowice.pl/
  2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JAWORZNIE https://ppp.jaworzno.edu.pl/  
  3. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IM. J. KORCZAKA NR 4 W KRAKOWIE https://www.poradnia4.krakow.pl/wordpress/
  4. ZESPOŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-101552548163916/
  5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W KRAKOWIE https://www.poradnia3.krakow.pl/
  6. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OLKUSZU http://pppolkusz.pl/
  7. GMINA MIASTO ZAKOPANE - URZĄD MIASTA ZAKOPANE https://www.zakopane.pl/
  8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni https://mopsbochnia.pl/
  9. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻYWCU http://pppzywiec.org/
  10. ZESPÓL PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE https://zppp.cieszyn.pl/
  11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku http://bip.pcpr.klobuck.pl/7/strona-glowna-bip.html
  12. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Mlodziezy przy Zespole Zakladow Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Specjalne podziękowania dla :

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W GŁUBCZYCACH https://sp3glubczyce.pl/