Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psycholog

Mariusz Bartczak

Mariusz Bartczak

Psycholog. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w ujęciu praktycznym.  Przez ponad 10 lat był psychologiem w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie. Jako psycholog szkolny pracuję od kilkunastu lat (wcześniej w szkole specjalnej, a obecnie dwóch ogólnodostępnych szkołach podstawowych na terenie powiatu cieszyńskiego). Dodatkowo diagnozuję i staram się wesprzeć swoją wiedzą mieszkańców Domu Seniora. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu psychologii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz dla studentów WSA w Bielsku-Białej i Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. Jego zainteresowania zawodowe to przede wszystkim psychologia wychowawcza i neuropsychologia oraz wsparcie funkcjonowania osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) i osób z dysfunkcjami poznawczymi o różnej etiologii.

W NeuroSmogu bada dzieci głównie z terenu Cieszyna, a także Bielska-Białej i Żywca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron