Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mariola Piotrowska

Koordynatorka Projektu

Koordynatorka Projektu

Mariola Piotrowska jest administratorką projektu NeuroSmog w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zajmuje się aspektami finansowymi i organizacyjnymi projektu NeuroSmog, uczestniczy w procesie planowania działań w zakresie zatrudniania pracowników, rozliczania wydatków i przeprowadzania zakupów.

Mariola jest z wykształcenia magistrą zarządzania informacją oraz absolwentką polonistyki o spec. antropologiczno-kulturowej. Zainteresowana rachunkowością, ekonomią i ekologią, zwłaszcza antropogenicznymi zmianami środowiska przyrodniczego

Kontakt

Kontakt:

Adres: Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Ingardena 6, pokój 2.13, 30-060 Kraków, Polska

Email: mariola.piotrowska@uj.edu.pl

Telefon: 12 663 2477

Widok zawartości stron Widok zawartości stron