Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mapy zanieczyszczeń / Air pollution maps

Mapy zanieczyszczeń

W ramach projektu NeuroSmog Instytut Ochrony Środowiska stworzył wysokiej jakości wysokorozdzielcze mapy stężeń pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu. To pierwsze tego rodzaju mapy w Polsce. Udostępniamy je do celów badawczych innym ośrodkom badawczym.

Mapy te nadają się do wykorzystania w badaniach epidemiologicznych i dają możliwość oceny indywidualnego narażenia na dane zanieczyszczenie powietrza. Opracowane są z uwzględnieniem wielu zmiennych i danych pochodzących z różnych dostępnych źródeł, w tym wyników pomiarów i modeli matematycznych. Są one wynikiem opracowanych w projekcie algorytmów statystycznych definiujących modele hybrydowe na podstawie modeli regresji (ang. Land-Use Regression models – LUR) (patrz Kaczmarek-Majer i inni, 2023).

Udostępniamy jako wysokorozdzielcze mapy dla roku 2018 (roczna średnia wartość stężenia zanieczyszczeń), wykonane dla domeny projektu tj. 3 województw: opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Najwyższa rozdzielczość stosowana w tym mapach to 125x125m.

W celu otrzymania tych map (lub ich części, np. dla wybranego miasta, powiatu czy zdefiniowanego obszaru), prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem umowy (poniżej) i złożeniem stosowanego zamówienia na wskazany adres e-mail.

Zdając sobie sprawę, że opracowane w ramach Neurosmog mapy narażenia nie musza odpowiadać wymaganiom innych badań epidemiologicznych, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oferuje usługę umożliwiającą komercjalizację naszej wiedzy nabytej w ramach projektu Neurosmog, która może stanowić wsparcie naukowe i praktyczne innych badaczy. Może to mieć, na przykład formę map o większej rozdzielczości czasowej, lub map dla innych obszarów. Szczegóły, możliwości i ogólne zasady współpracy z Instytutem w zakresie tworzenia spersonalizowanych do określonego badania epidemiologicznego map narażenia, zamieścimy na stronie wkrótce.

 

https://ios.edu.pl/strona-glowna/mapy-stezen-pylu-zawieszonego-oraz-dwutlenku-azotu/  

Pliki do pobrania
pdf
English version
pdf
REGULAMIN
docx
WZÓR UMOWY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron