Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krzysztof Skotak

Inżynier środowiska

Inżynier środowiska

Krzysztof Skotak pełni w NeuroSmogu rolę członka Komitetu Zarządczego Projektu oraz członka Zespołu ds. Opracowanie ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza w Instytucie Ochrony Środowiskowej - Państwowym Centrum Badań.

W projekcie Neurosmog Krzysztof Skotak odpowiada za koordynację działań Instytutu oraz nadzoruje prace zespołu jakości powietrza i jednostek współpracujących.

Krzysztof Skotak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, badań zintegrowanych i ocen środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie koordynuje działania związane z monitoringiem i badaniami zintegrowanymi wielu komponentów środowiska w pięciu Zakładach funkcjonujących w ramach Ośrodka.

Autor wielu opracowań metodycznych dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Członek krajowych i międzynarodowych komitetów i grup roboczych. Członek Zespołu ekspertów powołanego przy Radzie Naukowej Ministra Zdrowia ds. jakości powietrza oraz Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Rady Sanitarnej Kraju przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Autor lub współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych oraz wielu rozdziałów w monografiach. Nagrodzony Honorową odznaką nadawaną przez Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kontakt

Email: krzysztof.skotak@ios.edu.pl 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron