Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Marcin jest kierownikiem projektu NeuroSmog, jak również liderem zespołu neuroobrazowania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marcin studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora otrzymał w 2006r. na Wydziale Neurobiologii Instytutu Weizmanna w Izraelu.

Swoją pracę naukową kontynuował podczas stażu we Francji, współpracując z prof. Stanislasem Dehaene’em (Inserm Cognitive Neuroimaging Unit, Saclay) i Laurentem Cohenem (Brain and Spine Institute, ICM, Salpétrière Hospital, Paryż, Francja).

W 2011 r. powrócił do Polski i utworzył zespół badawczy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący badania plastyczności mózgu.

Habilitację uzyskał w 2012 r. Laureat programów HOMING PLUS i TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2016 r. otrzymał Nagrodę NCN. W 2019 otrzymał Polsko-Francuską Nagrodę Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie (wraz z prof. Laurent Cohenem)

Publikacje:

[LINK]

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron