Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Kaczmarek-Majer

Statystyk

Statystyk

Dr Katarzyna Kaczmarek-Majer jest pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz statystykiem w Zespole modelowania zanieczyszczenia powierza w projekcie NeuroSmog w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB). W projekcie NeuroSmog Katarzyna odpowiada za opracowanie koncepcji statystycznego modelu regresji ważonej geograficznie oraz implementację i walidację modeli statystycznych.
Katarzyna jest z wykształceniem matematykiem i informatykiem z tytułem doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od 9 lat pracuje w Zakładzie Metod Stochastycznych w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, gdzie specjalizuje się w opracowaniu zaawansowanych metod analizy i predykcji danych uporządkowanych w czasie. Jest autorem lub współautorem publikacji w recenzowanych czasopismach z zakresu analizy szeregów czasowych, eksploracji danych, statystyki oraz zbiorów rozmytych. Członkini komitetów programowych międzynarodowych konferencji. Odbyła kilkumiesięczne staże badawcze w zespole Inteligencji Obliczeniowej na Uniwersytecie w Magdeburgu oraz w Centrum Badawczym Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Granadzie. Członkini Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz współzałożycielka sekcji "eZdrowie i życie bez barier" działającej w ramach tego towarzystwa. Otrzymała wyróżnienia, w tym prestiżową nagrodę International Fuzzy Systems Association Award dla młodych naukowców za pracę poświęconą modelowi regresji z lingwistyczną informacją. 

Kontakt

Email: k.kaczmarek@ibspan.waw.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron