Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Franck Ramus

Psycholog kognitywny i neuronaukowiec

Psycholog kognitywny i neuronaukowiec

Dr Franck Ramus jest członkiem Naukowego Komitetu Doradczego w projekcie Neurosmog. Jest starszym pracownikiem naukowym CNRS w Laboratorium Nauk Kognitywnych i Psychologicznych na Wydziale Nauk Kognitywnych w Ecole Normale Supérieure w Paryżu, w ramach którego przewodzi grupie badawczej „Rozwój poznawczy i patologia”.

Franck Ramus jest starszym pracownikiem naukowym CNRS w Laboratorium Nauk Kognitywnych i Psychologicznych na Wydziale Nauk Kognitywnych w Ecole Normale Supérieure in Paris, w ramach którego przewodzi grupie badawczej „Rozwój poznawczy i patologia”. Studiował inżynierię na Ecole Polytechnique, a następnie uzyskał doktorat z kognitywistyki na Ecole des Heutes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu.

Badania Francka Ramusa skupiają się na rozwoju języka i poznania społecznego, a także na osiągnięciach szkolnych dzieci, ich zaburzeniach (dysleksja rozwojowa, SLI, autyzm), ich podstawach poznawczych i neuronalnych oraz determinantach genetycznych i środowiskowych.

Profile naukowe

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1122-5913  

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_4ft18kAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Franck_Ramus 

Kontakt

Email: franck.ramus@ens.psl.eu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron